Line ID :
@ptlogis
Call Us :
061-951-6544

ขนส่งสินค้าทางเครื่องบิน

PT-LOGISTIC > ขนส่งสินค้าทางเครื่องบิน
ขนส่งสินค้าทั่วโลก ทางอากาศ

การขนส่งสินค้าโดยทางอากาศเป็นการขนส่งที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เนื่องจากปัจจุบันการค้ามีการแข่งขันสูง การขนส่งสินค้าไปยังลูกค้าจึงต้องการความรวดเร็วที่มากขึ้น

ทั้งนี้เครื่องบินในปัจจุบันมีการสร้างเครื่องบินซึ่งมีขนาดใหญ่ และสมรรถภาพในการบินสูง สามารถบรรจุ สินค้าและบรรทุกผู้โดยสารได้มากขึ้น มีเครื่องมือในการขนส่งอันทันสมัยครบครัน นอกจากนี้ยังมีการขยายและปรับปรุงบริเวณคลังสินค้าที่ท่าอากาศยาน ให้กว้างขวางทันสมัย เพื่อ การขนส่งสินค้าด าเนินไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว จากผู้ส่งที่เมืองต้นทาง ไปยังเมืองผู้รับปลายทาง

อย่างไรก็ตาม การขนส่งสินค้าทางเครื่องบินมักเหมาะกับสินค้าที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก และน้ำหนักเบา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือตรวจสอบค่าใช้จ่ายเบื้องต้น รบกวนคุณลูกค้าเตรียมข้อมูลเบื้องต้นดังนี้

  ที่อยู่ ต้นทาง/ปลายทางที่จะจัดส่งสินค้า

  รายละเอียดสินค้า เช่นสินค้าคืออะไร เอาไว้ทำอะไร รูปภาพสินค้า

  รายการสินค้า หรือ อินวอยสินค้า

  จำนวนสินค้า ขนาดสินค้า และน้ำหนักสินค้า