Line ID :
@ptlogis
Call Us :
061-951-6544

ขนส่งสินค้า ไทย-จีน / จีน-ไทย

PT-LOGISTIC > ขนส่งสินค้า ไทย-จีน / จีน-ไทย
ขนส่งสินค้า ไทย-จีน / จีน-ไทย

ประเทศจีน ก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลก และมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกเป็นอย่างมาก

รัฐบาลจีนมีนโยบายพัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดด และด้วยความที่จีนเป็นตลาดที่ใหญ่มากในเอเชีย มีประชากรและกำลังซื้อที่สูงจึงทำให้ประเทศจีนเป็นปลายทาง และต้นทางที่สำคัญของสินค้าจากทั่วทุกมุมโลก ทั้งในแง่ของสินค้าสำเร็จรูป และวัตถุดิบการผลิต

ดังนั้นจึงเป็นโอกาสสำคัญที่ผู้ลงทุนรวมถึงนักธุรกิจไทยจะเติบโตไปพร้อมกับตลาดจีน จึงมีโอกาสค่อนข้างสูง นอกจากนั้นยังมีปัจจัยหนุนอีกหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นความคล้ายคลึงทางวัฒนธรรม การมีเส้นทางขนส่งที่เชื่อมถึงกัน และความสัมพันธ์ทั้งทางด้านเชื้อชาติ การค้าและการทูตที่มีต่อกันมายาวนาน

บริษัทของเรามีบริการการขนส่งสินค้าจีน ทั้งด้านนำเข้า และส่งออก อย่างครบวงจร อาทิ

1. บริการขนส่งสินค้าในประเทศจีนมายังท่าเรือ (สำหรับกรณีที่ผู้ขายไม่จัดส่งสินค้าให้ หรือกรณีย้ายนักเรียน ย้ายของกลับประเทศไทย)

2. ขนส่งทางเรือ ทางเครื่องบิน และทางรถยนต์ ทั้งระบบคอนเทนเนอร์ FCL, LCL และแบบDoor to Door (สินค้าจำนวนน้อย)

3. บริการด้านพิธีการศุลกากร ทั้งฝั่งขาออกจากประเทศจีน และฝั่งขาเข้าที่ประเทศไทย

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือตรวจสอบค่าใช้จ่ายเบื้องต้น รบกวนคุณลูกค้าเตรียมข้อมูลเบื้องต้นดังนี้

  ที่อยู่ ต้นทาง/ปลายทางที่จะจัดส่งสินค้า

  รายละเอียดสินค้า เช่นสินค้าคืออะไร เอาไว้ทำอะไร รูปภาพสินค้า

  รายการสินค้า หรือ อินวอยสินค้า

  จำนวนสินค้า ขนาดสินค้า และน้ำหนักสินค้า