Line ID :
@ptlogis
Call Us :
061-951-6544

บทความ

PT-LOGISTIC > บทความ
  • All
  • Uncategorized

นำเข้าตู้เกมส์ผิดกฎหมายหรือไม่

นำเข้าตู้เกมส์ผิดกฎหมายหรือไม่ ตามพ.ร.บ.การพนัน แบ่งเป็ […]

ประกอบธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ควรเตรียมตัวอย่างไร

ประกอบธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ควรเตรียมตัวอย่างไร โลกปัจจุบ […]

กฎหมาย E-Payment

เริ่มต้นแล้ว “กฎหมาย E-Payment” มีผลบังคับใ […]

ตรวจสอบอัตราภาษีด้วยแอปพลิเคชันใหม่ล่าสุดจากกรมศุลกากร

ตรวจสอบอัตราภาษีด้วยแอปพลิเคชันใหม่ล่าสุดจากกรมศุลกากร […]

วิธีตรวจสอบอัตราภาษีศุลกากรขาเข้าด้วยตนเอง

วิธีตรวจสอบอัตราภาษีศุลกากรขาเข้าด้วยตนเอง การนำเข้าสิน […]

ภาษีสรรพสามิตคืออะไร และจัดเก็บจากสินค้าใดบ้าง

ภาษีสรรพสามิตคืออะไร และจัดเก็บจากสินค้าใดบ้าง ภาษีสรรพ […]

ชิปปิ้ง คืออะไร?? ไม่ต้องใช้ได้หรือไม่??

ชิปปิ้ง คืออะไร?? ไม่ต้องใช้ได้หรือไม่?? ชิปปิ้ง (Shipp […]

ขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้า หรือส่งออกสินค้ากับกรมศุลกากร ต้องจัดเตรียมเอกสารดังนี้

การยื่นขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้า หรือส่งออกสินค้ากับกรมศ […]

การลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออกกับกรมศุลกากร […]

Fumigate คืออะไร???

การส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ ผู้ส่งออกสินค้าบางประเภท […]