Line ID :
@ptlogis
Call Us :
061-951-6544

วิธีตรวจสอบอัตราภาษีศุลกากรขาเข้าด้วยตนเอง

PT-LOGISTIC > Uncategorized > วิธีตรวจสอบอัตราภาษีศุลกากรขาเข้าด้วยตนเอง
  • มีนาคม 14, 2019

วิธีตรวจสอบอัตราภาษีศุลกากรขาเข้าด้วยตนเอง

การนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศจำเป็นต้องมีการเสียภาษีให้กับภาครัฐ ดังนั้นการตรวจสอบอัตราภาษีล่วงหน้าจะทำให้ผู้นำเข้าทราบต้นทุนในด้านภาษี เพื่อเป็นข้อมูลในการคำนวนต้นทุนต่างๆของสินค้า

นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบด้วยตนเองได้ว่าสินค้าที่จะนำเข้ามานั้น จำเป็นต้องมีการขออนุญาตินำเข้าจากหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานไหนหรือไม่ รวมทั้งในสินค้าบางประเภทที่มีการลดหย่อน หรืองดเว้ณภาษีก็สามารถที่จะตรวจสอบได้จากวิธีการนี้ด้วยเช่นกัน

วิธีตรวจสอบอัตราภาษีศุลกากรด้วยตนเอง มีดังนี

1 เข้าไปที่ www.customs.go.th (แนะนำให้ใช้งานจากคอมพิวเตอร์ หรือTablet จะสะดวกที่สุดครับ

2 คลิ๊กที่ ค้นหาอัตราพิกัดศุลกากร (ทางด้านขวา)


3 จากนั้นให้คลิ๊กที่ ค้นหาอัตราพิกัดศุลกากร อีกครั้ง (ตามภาพ)

 


4 เมื่อคลิ๊กแล้วจะไปยังหน้านี้ครับ

ในหน้านี้จะมีช่องที่เราจะต้องกรอกข้อมูลสำหรับการตรวจสอบอัตราพิกัดศุลกากรอยู่3ช่อง (วงกลมสีแดง ตามภาพ)

โดยให้กรอก ในช่อง “รหัสพิกัด 2,4,6,8 หลัก” หรือ “คำอธิบายภาษาไทย” ช่องใดช่องหนึ่ง จากนั้นในข้อมูล “วันที่นำเข้า”

(รหัสพิกัด 2,4,6,8 สามารถสอบถามได้จากโรงงานผู้ผลิตสินค้านั้นๆ หรือโทรสอบถามได้ที่ สายด่วนกรมศุลกากร 1164) ส่วนคำอธิบายภาษาไทยให้กรอกในกรณีที่ไม่ทราบรหัสพิกัด โดยกรอกคำอธิบายสินค้า เช่น เสื้อผ้า, จาน, แก้ว เป็นต้น

อย่างไรก็ตามการกรอกคำอธิบายภาษาไทยของสินค้านั้น อาจทำได้ยาก และไม่ชัดเจนในกรณีที่สินค้าเป็นสินค้าที่เฉพาะทาง ซึ่งจะทำให้การค้นหาอัตราพิกัดศุลกากรนั้นไม่ได้พิกัดที่ชัดเจนเพียงพอ ดังนั้นหากผู้นำเข้าสามารถหาข้อมูลเลขรหัสพิกัดมากรอกในช่อง”รหัสพิกัด 2,4,6,8 หลัก”จะทำให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนมากกว่า


5 ตัวอย่าง ให้กรอก เลข 9001 ลงในช่อง “รหัสพิกัด 2,4,6,8 หลัก” ใส่วันที่ จากนั้นคลิ๊ก ค้นหา


6 เมื่อใส่เลขพิกัด และกดค้นหา จะได้หน้าอัตราพิกัดดังภาพ

จากนั้นให้พิจารณาในช่องรายการว่ารายการใดที่คำอธิบายสินค้านั้นตรงกับสินค้าของเรามากที่สุด จากตัวอย่างสมมุติว่าสินค้าที่ต้องการนำเข้านั้นคือ คอนเทคเลนส์ ให้คลิ๊กพิกัดตามภาพ..


7 จากนั้นจะปรากฎหน้าดังนี้

ข้อที่1 คือ อัตราภาษีขาเข้าที่ต้องชำระในอัตราปกติ โดยเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าสินค้า

ข้อที่2 คือ อัตราภาษีขาเข้าที่ต้องชำระในกรณีที่ไปเข้าเงื่อนไขพิเศษ เช่นข้อตกลงทางการค้า หรือเขตการค้าเสรี เป็นต้น เมื่อคลิ๊กตรงลูกศรจะมีให้เลือกประเภทของเงื่อนไขพิเศษดังนี้ 

เมื่อเลือกแล้วให้คลิ๊กที่หมายเลข3 เช่นจากตัวอย่าง ประเทศผู้ผลิตสินค้าที่จะนำเข้ามายังประเทศไทย นั้นเป็นประเทศในกลุ่มอาเซียนจึงคลิ๊กเลือกอาเซียน จะปรากฎหน้าถัดไปดังนี้

จากภาพจะเห็นว่าอัตราภาษีจะเป็นยกเว้นอากร หมายความว่าสินค้าชนิดนี้เมื่อนำเข้ามาจากประเทศในกลุ่มอาเซียน จะได้รับการยกเว้นอากรขาเข้า (ไม่ต้องเสียอากรขาเข้า)

ข้อที่4 หัวข้อใบอนุญาต/ใบรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อคลิ๊กเข้าไปจะทราบข้อมูลว่าสินค้าที่ต้องการนำเข้า จะต้องขออนุญาตินำเข้าจากหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานใดหรือไม่

จากตัวอย่างจะเห็นว่าการนำเข้าคอนแทคเลนส์ จะต้องขออนุญาตินำเข้าจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย.

 

ทั้งนี้ อัตราภาษีศุลกากรขาเข้า และพิกัดสินค้าที่ต้องขอใบอนุญาตก่อนนำเข้า/ส่งออก ที่ตรวจสอบได้นั้นจะเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นและไม่มีผลทางกฎหมายในการตรวจสอบใบอนุญาต/ใบรับรอง

หากมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับใบอนุญาต โปรดติดต่อส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร โทร 0-2667-6211, 0-2667-7320, 0-2667-7000 ต่อ 5402 *

หรือสามารถติดต่อสอบถามทางทีมงาน PT-LOGISTIC  ได้เช่นกัน

Phone : 02-979-2891 , 061-951-6544

Email : INFO.PTLOGIS@GMAIL.COM

Line ID : @PTLOGIS